Mô tả công việc:
– Kiểm tra việc hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh, đảm bảo số liệu kế toán chính xác & kịp thời.
– Theo dõi, xử lý các tài khoản, các vấn đề còn tồn đọng trên hệ thống sổ sách kế toán.
– Hạch toán tình hình tăng, giảm TSCĐ. Kiểm kê định kỳ TSCĐ, CCDC và báo cáo.
– Theo dõi công nợ phải thu, phải trả báo cáo định kỳ
– Theo dõi, Phân tích đánh giá so sánh tình hình sử dụng chi phí tại các bộ phận kho và các bộ phân liên quan cho BGĐ
– Phân tích báo cáo tình hình nợ công nợ, đề xuất và quản lý công nợ phải thu tốt nhất hạn chế tình trạng nợ quá hạn
– Lập các báo cáo định kỳ và phát sinh khác theo yêu cầu BGĐ & trưởng BP
– Chi tiết hơn trao đổi khi phỏng vấn
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp CĐ trở lên các ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
– Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên. Ưu tiên ứng viên làm việc tại các Công ty xuất nhập khẩu vận tải, logistics…
– Hiểu biết các phần hành kế toán chi tiết, có khả năng kiểm tra, tổng hợp số liệu.
– Nắm vững chế độ kế toán,
– Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán.
– Trung thực, cẩn thận, thái độ tích cực, chịu khó, chăm chỉ
– Đọc hiểu được Tiếng Anh và có thể viết email trao đổi công việc với khách hàng bằng Tiếng Anh