TUYỂN DỤNG

 1. Trưởng bãi -> Click để xem chi tiết
 2. Trưởng kho 
 3. Phó kho 
 4. Nhân viên IT cấp cao – Triển khai hệ thống, phần mềm -> Click để xem chi tiết
 5. Nhân viên phát triển kinh doanh – Giao nhận quốc tế -> Click để xem chi tiết
 6. Nhân viên phát triển kinh doanh – Dịch vụ kho bãi -> Click để xem chi tiết
 7. Nhân viên kế toán tổng hợp -> Click để xem chi tiết
 8. Trợ lý Quản lý điều hành -> Click để xem chi tiết
 9. Nhân viên kiểm đếm -> Click để xem chi tiết
 10. Lái xe nâng -> Click để xem chi tiết
 11. Công nhân bốc xếp -> Click để xem chi tiết
 12. Trưởng nhóm Hiện trường-> Click để xem chi tiết
 13. Nhân vên Chứng từ-> Click để xem chi tiết