TBS Logistics khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong công việc

Trong bối cảnh kinh tế xã hội cạnh tranh mạnh mẽ, sự đổi mới, sáng tạo luôn là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Do đó, TBS Logistics tạo ra quỹ Innovation Award – khuyến khích người lao động đề xuất, đóng góp các ý tưởng sáng tạo và đổi mới trong công việc, góp phần phát triển năng lực cá nhân và sức mạnh của doanh nghiệp.  

Logistics – Không ngừng cải tiến để bắt kịp tốc độ phát triển chung toàn cầu  

Logistics vẫn là một ngành “non trẻ” tại Việt Nam và chịu sự ảnh hưởng lớn từ các đơn vị logisitics Quốc tế.Trong khi đó, đây lại là một hoạt động thương mại mang tính chất dây chuyền, có tầm quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ, quân sự Quốc gia.

Thực tế cho thấy, nếu mạng lưới Logistics quốc gia được hoàn thiện và phát triển đa dạng có thể đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế, sức cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ… Đặc biệt đối với quốc gia có vị trí chiến lược như Việt Nam, logistics đã, đang và sẽ là ngành nghề quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội. 

Những năm gần đây, Việt Nam bắt đầu tiến trình tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu như: tham gia vào WTO, ký kết các hiệp định định thương quốc tế quan trọng như FTA, CPTPP, RCEP… Theo đó, ngành logistics của Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện phát triển nhưng đồng thời phải đối mặt với áp lực cạnh tranh vô cùng lớn.  

Do đó, TBS Logistics xác định phải không ngừng cải tiến, học hỏi và đổi mới thì mới có thể bắt kịp xu hướng cũng như tốc độ phát triển chung của toàn cầu. Song song với việc học hỏi, tham khảo từ các chuyên gia nước ngoài, các công ty lớn đã thành công trên phạm vi quốc tế, TBS Logistics cũng đặt ra những mục tiêu phát triển tự chủ – nghĩa là sự tự phát triển, sáng tạo của các công nhân viên, người lao động toàn hệ thống. Có như vậy sự phát triển mới mang tính thực tiễn và toàn diện.  

TBS Logistics – Phát triển quỹ Innovation Award khuyến khích người lao động sáng tạo, cải tiến 

Sự sáng tạo đổi mới là yếu tố quyết định đến sự “sống còn” của bất kỳ doanh nghiệp nào. Có đổi mới sáng tạo thì doanh nghiệp mới có thể đi lên theo hướng tích cực, bền vững và tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh thị trường “khốc liệt”. Do đó, doanh nghiệp luôn cần và đề cao những nhân viên có sự sáng tạo đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. 

Hơn ai hết,  người lao động là người hiểu rõ nhất về công việc của mình, những vấn đề gặp phải cũng như quy trình, hệ thống, con người… Sự sáng tạo có thể bắt đầu từ việc cá nhân hoá, mong muốn công việc thuận lợi, nhanh chóng và có khả năng ứng dụng trong việc cải tiến công việc hàng ngày, rộng hơn nữa là ứng dụng giúp quy trình hệ thống được tinh gọn, chính xác, hiệu quả. Từ đó, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng cao, tiết kiệm chi phí và quy trình trở nên chuyên nghiệp hơn.  

Với mong muốn khuyến khích người lao động luôn không ngừng học hỏi, cải tiến trong công việc, TBS Logistics thành lập quỹ Innovation Award. Đây là quỹ dành cho những đóng góp ý tưởng mang tính sáng tạo và đổi mới có giá trị trong việc xây dựng và phát triển của TBS Logistics, nâng cao tầm dịch vụ, dần vươn mình ra khỏi quốc gia, khu vực.  

Chương trình sẽ áp dụng trên toàn hệ thống TBS Logistics và không giới hạn số lượng ý tưởng gửi về. Các ý tưởng, giải pháp sẽ được ban lãnh đạo xem xét, đánh giá mức độ hiệu quả cũng như khả năng ứng dụng. Ý tưởng nào tốt sẽ được khen thưởng và tôn vinh theo từng kỳ.